گزارش تصویری: تمرین سه شنبه 8 دی پرسپولیس

 پرسپولیس اف سی : مجموعه عکس های تمرین امروز سه شنبه 8 دی پرسپولیس در زمین شماره دو آزادی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید