گزارش تصویری: تمرین سه شنبه 1 دی پرسپولیس

 پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز سه شنبه 1 دی پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید