گزارش تصویری: تمرین شنبه 28 آذر پرسپولیس

 پرسپولیس اف سی : مجموعه عکس های تمرین امروز  شنبه 28 آذر پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید