گزارش تصویری: تمرین پرسپولیس صبح دوشنبه 25 آبان

 پرسپولیس اف سی:مجموعه عکس های تمرین امروز صبح دوشنبه 25 آبان پرسپولیس  در ورزشگاه درفشی فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید