گزارش تصویری: تمرین صبح سه شنبه 3 آذر پرسپولیس

 پرسپولیس اف سی:مجموعه عکس های تمرین امروز صبح سه شنبه 3 آذر پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید