گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه 3 دی پرسپولیس

 پرسپولیس اف سی : مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه 3 دی پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید