گزارش تصویری: پیاده روی پرسپولیسی ها در مشهد قبل از بازی پدیده

 پرسپولیس اف سی : مجموعه عکس های پیاده روی پرسپولیسی ها در مشهد ساعاتی مانده به بازی با پدیده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید