گولچ از تمرین گروهى خارج شد

پرسپولیس اف سی:مدافع استرالیایى پرسپولیس در ابتداى تمرین گروهى با دستور برانکو از جمع بازیکنان جدا شد.

آنتونى گولچ، مدافع استرالیایى پرسپولیس در ابتداى تمرین با دستور برانکو از تمرین گروهى منفک و به دویدن دور زمین پرداخت تا از نظر بدنى آماده شود.

گولچ که پیش از این با توجه به بازگشت رامین رضاییان سایه فسخ قرارداد را بالاى سر خود مى دید، اکنون با جدا شدن انصارى این فشار از او کاسته شده است و مى تواند امیدوار به حضور در برنامه هاى برانکو باشد.
دیدگاهتان را بنویسید