دسته:گزارش تصویری

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه 22 آذر پرسپولیس

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه 22 آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی: * سایت...

گزارش تصویری: تمرین سه شنبه 16 آذر پرسپولیس

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز سه شنبه 16 آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:  ...

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه 15 آذر پرسپولیس

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه 15 آذر پرسپولیس در زمین ورزشگاه شهید کاظمی:...

مسابقه دوستانه پرسپولیس 1-0 مقاومت

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های مسابقه دوستانه پرسپولیس و مقاومت با برتری سرخپوشان در ورزشگاه...

گزارش تصویری 1 / پرسپولیس 1-0 ماشین سازی

پرسپولیس اف سی; مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و ماشین سازی با برتری سرخپوشان در ورزشگاه...

تمرین چهارشنبه 10 آذر پرسپولیس

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه 10 آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه شنبه 9 آذر پرسپولیس

 پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز سه شنبه 9 آذر پرسپولیس در زمین شماره دو آزادی: *...

مسابقه دوستانه پرسپولیس 7-1 تیم ملی داشنجویان

   پرسپولیس اف سی; مجموعه عکس های مسابقه دوستانه پرسپولیس و تیم ملی دانشجویان در ورزشگاه...

تمرین امروز شنبه 6 آذر پرسپولیس

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه 6 آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:   *...

پیکان 0-0 پرسپولیس

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های مسابقه رفت تیم های پیکان و پرسپولیس با تساوی دو تیم در ورزشگاه...