ابراهيمي: پرسپوليس از حداديفر شکايت نميکند


مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: باشگاه پرسپوليس از قاسم حداديفر شکايت نميکند.


خسرو ابراهيمي در مورد شکايت باشگاه پرسپوليس از قاسم حداديفر به دليل امضا قرارداد با اين باشگاه، گفت: شب گذشته من با رويانيان و سعيد شيريني مديرعامل و سرپرست پرسپوليس در مورد اين بازيکن صحبت کردم. باشگاه پرسپوليس پيش پرداختي به حداديفر داده که ما اين پول را از مبلغ قرارداد حداديفر به باشگاه پرسپوليس پرداخت ميکنيم.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: باشگاه پرسپوليس هم پيام صادقيان را از تيم ما برده است و بعيد ميدانم پرسپوليس از حداديفر شکايت کند و اين مسايل بيشتر در رسانهها مطرح است. زيرا رويانيان شب گذشته نيز بر داشتن روابط خوب بين دو باشگاه تاکيد کرد و حتي قرار شد به زودي تفاهمنامه همکاري و تبادل بازيکن بين ما و پرسپوليس امضا شود و شب گذشته نيز صحبتهاي اوليه را با رويانيان انجام دادهايم.

مديرعامل پرسپوليس در مورد اينکه بوناچيچ نام بازيکناني که از سوي فرهاد کاظمي جذب شدهاند را در فهرست مازاد اعلام کرده، گفت: اصلا اينگونه نيست شايد تيم ما در يک پست دو سه بازيکن و در برخي پستها کمبود بازيکن داشته باشد. فهرستي که بوناچيچ تنظيم کرده اصلا ربطي به نفرات جذب شده از سوي شخصي ندارد و بيشتر بر اساس نيازهاي فني فهرست تيم را تنظيم کرده است اما در حال حاضر نميتوانيم نام و تعداد بازيکنان مازاد را اعلام کنيم.