امروز طی مراسمی انجام شد/ اعطای سهام شرکت پیشکسوتان به پرسپولیسیها


تعدادی از پیشکسوتان پرسپولیس امروز طی مراسمی، سهام شرکت پیشکسوتان را دریافت کردند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، امروز طی مراسمی که به میزبانی شرکت پیشکسوتان پرسپولیس برگزار شد، تعدادی از پیشکسوتان پرسپولیس سهام این شرکت را دریافت کردند.به این ترتیب تاکنون بیش از چهل نفر از پیشکسوتان، مالک سهام پیشکسوتان کهن پرسپولیس، شدهاند که قرار است با انجام فعالیتهای تجاری، خدمات رفاهی را به قدیمیهای پرسپولیس ارائه کند.طرح واگذاری سهام شرکت به پیشکسوتان همچنان ادامه خواهد داشت. تا این لحظه 107 پیشکسوت پرسپولیس به عضویت این شرکت در آمده و پرونده تشکیل دادهاند. با تکمیل پروندهها و همچنین انجام امور مربوط به اداره مالیات و ثبت شرکتها، در فازهای بعدی بخش دیگری از سهام به پیشکسوتان تحویل داده خواهد شد. همچنین شرکت پیشکسوتان آمادگی ارائه خدمات برای عضویت سایر پیشکسوتانی دارد که هنوز به عضویت شرکت در نیامدهاند. بنابر تصویب هیات مدیره مقرر شد با درخواست از علی پروین، وی در جلسه بعدی حضور پیدا کند تا با توجه به کسوت و تجربهای که دارد از نظرات و ایدههای او برای ارائه خدمات بهتر به پیشکسوتان استفاده شود.هیات مدیره شرکت پیشکسوتان پرسپولیس در پایان نشست امروز خود اعلام کرد: هدف نهایی این است که شرکت پرسپولیس متعلق به خود پیشکسوتان بوده و با توانایی های موجود در آنها، فعالیتهای خود را گسترش دهد.