روبرتو مانچيني سرمربي اسبق تيم فوتبال منچسترسيتي گفت: هنوز براي بازگشت به ايتاليا خيلي جوان هستم.

روبرتو مانچيني سرمربي اسبق تيم فوتبال منچستر سيتي گفت: بازگشت به ايتاليا و شروع دوباره فعاليت در فوتبال سري A هميشه جذاب است ولي نکته اي که بايد اشاره اي به آن داشته باشم اين است که من هنوز جوان هستم و توانايي فعاليت در خارج از کشور را دارم و مي توانم به کسب تجربه پرداخته و موفق تر از قبل براي آينده خود پيش روم.

دوست دارم در حال حاضر در فوتبالي غير از فوتبال ايتاليا چه در سطح ملي و چه در سطح باشگاهي فعاليت کنم و از اين طريق تواناييهاي فني خود را در عرصه مربيگري ارتقا بخشيده و با توان و تجربه بيشتري به ايتاليا بازگردم.