پرسپولیس نیوز : عضو جنجالی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از زمان انتخاب اعضای هیات مدیره پرسپولیس اظهار بی اطلاعی کرد.
محمدجعفر کامبوزیا که پس از انتخابش به عنوان عضو جدید هیات مدیره با اعتراضات گسترده روبرو شد در این خصوص گفت: من اطلاعی از زمان انتخاب اعضای هیات مدیره ندارم. تا جایی که می دانم سجادی باید اعضای را انتخاب کند. هروقت این اتفاق بیفتد شما از آن اطلاع پیدا می کنید.

کامبوزیا از ادای توضیح بیشتری در این باره خودداری کرد.