بازيکن تيم فوتبال ذوبآهن گفت، در مس تجربه کار با لوکا بوناچيچ را دارد. به گفته رجبزاده، لوکا توانست مس را به يک تيم خوب تبديل کند و نه تنها در ليگ که در آسيا نيز خودي نشان دهد و عملکردي قابل قبول داشته باشد.


مهدي رجبزاده در پاسخ به سوالي درباره کار با لوکا بوناچيچ عنوان کرد: بوناچيچ مربي بزرگي است و نتيجهگيريهاي خوبي هم داشته است. اين مربي کارنامه خوبي دارد و اميدوارم بتواند در ذوبآهن نيز فصلي خوب را داشته باشد و اين تيم نيز بتواند به روزهاي خوبش برگردد. من يک سال در مس تجربه کار با لوکا بوناچيچ را دارم. او فوقالعاده است. مس در آن زمان شرايط خوبي نداشت و در حال سقوط بود. لوکا توانست مس را به يک تيم خوب تبديل کند که نه تنها در ليگ که در آسيا نيز خودي نشان دهد و عملکردي قابل قبول داشته باشد.

به گزارش ايسنا، مهاجم سابق تيم ملي فوتبال از کربکندي، کاظمي و ياوري که براي بازيهاي پليآف ذوبآهن را کمک کردند، صميمانه تشکر کرد.

مهدي رجبزاده عصر يکشنبه پس از انجام مذاکرات نهايي قرارداد خود را براي دو فصل با ذوبآهن تمديد کرد و در اين تيم ماندني شد.