با اعلام کميته روابط بينالملل باشگاه پرسپوليس، مجوز بازي مارکو سپانوويچ ظهر امروز دريافت شد.


به نقل از سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، کميته روابط بينالملل باشگاه پرسپوليس ظهر امروز مجوز بازي سپانوويچ را که توسط باشگاه ملادوست مونته نگرو صادر شد و به تائيد فدراسيون فوتبال آن کشور و فيفا رسيد را از طريق سيستم TMSدريافت کرد.

به اين ترتيب اين بازيکن که بعد از تست فني مورد تائيد کادر فني قرار گرفته است ميتواند به طور رسمي به جمع سرخپوشان ملحق شود.