حسين عسگري رئيس دپارتمان داوري در گفت و گو با سايت رسمي فدراسيون فوتبال خبر داد که از سوي کميته داوران فيفا تيم داوري ايراني به عنوان کانديداي قضاوت در 4 بازي نيمه نهايي، فينال و رده بندي جام جهاني 2013 ترکيه انتخاب شده است.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال، وي در اين باره گفت: کميته داوران فيفا در جام جهاني جوانان 2013 ترکيه با بررسي و بازبيني بازيهاي مراحل مقدماتي و يک هشتم و يک چهارم نهايي،8 تيم داوري از 20 تيم داوري حاضر در جام جهاني را به عنوان کانديداهاي قضاوت ديدارهاي نيمه نهايي، فينال و رده بندي انتخاب کردند. آنطور که به ما خبر رسيده است تيم هاي داوري از کشورهاي ايتاليا، اسپانيا و اسلووني و ترکيه مسابقات را ترک کرده اند.

عسگري ادامه داد: از جمع تيم هاي داوري که در جام جهاني ترکيه قضاوت کرده اند، 8 تيم داوري براي 4 بازي باقيمانده، انتخاب شده اند که تيم داوري ايراني هم در ميان اين هشت تيم است.تيم داوري ايراني متشکل از عليرضا فغاني، حسن کامراني فر و رضا سخندان با عملکرد خوبي که در دو بازي انگستان- شيلي و اسپانيا- مکزيک داشتند در بين 8 کانديداي قضاوت در بازيهاي نيمه نهايي، فينال و رده بندي قرار گرفته اند. با توجه به اعلامي که به تيم داوري ايراني شده، خوشبختانه تا پايان جام جهاني در ترکيه مي مانند و براي قضاوت ديدار رده بندي و يا فينال شانس دارند و حتي اگر هم به عنوان داور اين دو بازي انتخاب نشوند، صد در صد فغاني داور چهارم يکي از در دو ديدار فينال و رده بندي خواهد بود.

عليرضا فغاني از ترکيه به سايت فدراسيون فوتبال گفت: خوشحاليم که تيم داوري ايراني در ميان تيم هاي داوري است که در رقابتها باقي مانده هر چند هيچ تيم داوري نمي داند که براي قضاوت اين بازيها انتخاب مي شود يا نه. البته حضور تيم ملي جوانان عراق در جمع 4 تيم پاياني، شانس قضاوت يک داور آسيايي در بازي عراق- اروگوئه کم مي کند و اعلام شده تيم داوري بحريني ديدار تيم هاي فرانسه- غنا را قضاوت خواهند کرد. به همين منوال با توجه به اينکه عراق در فينال يا رده بندي حضور دارد شانس تيم داوري آسيايي کمتر مي شود.

وي در پايان گفت:تيم هاي داوري که انتخاب نشده اند، ظرف امروز ترکيه را به مقصد کشورهايشان ترک مي کنند و 4 تيم داوري از ميان 8 تيم انتخاب شده پس از برگزاري دو ديدار نيمه نهايي، روز پنجشنبه 20 تير ترکيه را ترک مي کنند که شامل دو تيم داوري مي شود که ديدار نيمه نهايي را قضاوت خواهند کرد. به ما اعلام شده که تا پايان جام جهاني تيم داوري ايراني در ترکيه بمانيم.