مدافع فرانسوي بارسلونا با قراردادي يک ساله به موناکو ملحق شد.


موناکو قرارداد اريک آبيدال را که از سوي بارسلونا بازيکن آزاد اعلام شده بود؛ نهايي کرد. بازيکن فرانسوي که به ليگ فرانسه برميگردد؛ جايي که اکثر مدت حضورش را در ليون گذراند. وي قراردادي يک ساله با امکان تمديد به مدت يک سال ديگر با موناکو امضا کرد.

به گزارش فارس، بازيکن 33 ساله به تيمي ملحق شد که تاکنون بازيکناني چون فالکائو، موتينيو، رودريگوئز، کارواليو و تولالان را جذب کرده است. اين انتقال باعث ميشود مدافع فرانسوي همچنان پس از پشت سر گذاشتن سرطان به فوتبالش ادامه دهد؛ خبري که بسياري را خوشحال کرده است.