تمرين امروز پرسپوليس در نوبت بعد از ظهر در غياب علي دايي برگزار شد.

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس در نوبت بعدازظهر از ساعت 17:45 در ورزشگاه درفشيفر دنبال شد.

به گزارش فارس، در اين تمرين بازيکنان پس از گرم کردن به حفظ توپ و پرسينگ و حمله به توپ پرداختند. البته بازيکناني که حمله ميکردند بايد گل ميزدند و مدافعان بايد دفاع فردي ميکردند.

* علي دايي در تمرين امروز بعدازظهر غايب بود و بيشتر امور تيم بر عهده محمد دايي بود.

* 5 بازيکن تستي در تمرين امروز حضور داشتند.

* 200 هوادار از نزديک تمرين را نظارهگر بودند. آنها به همراه تماشاگران پيگير قرعهکشي ليگ برتر بودند.

* عليرضا حقيقي پس از تمرين با تيم فوتبال پرسپوليس امروز بعدازظهر لباس دروازهباني پوشيد و در چارچوب ايستاد.

* اميد عاليشاه نيز امروز در تمرينات گروهي شرکت کرد.

* جلال حسيني با وجود اينکه با سر بانداژ شده تمرين ميکرد اما در چند صحنه براي زدن ضربه سر به سمت توپ حملهور شد که کادر فني از او ميخواست که مراقب خود باشد.

* نکته جالب در تمرين امروز کري بازيکنان بين يکديگر در هنگام گلزني بود.

* عليرضا حقيقي پس از تمرين امروز 20 دقيقه با بهزاد غلامپور اختصاصي تمرين کرد که هواداران پيگير وضعيت او بودند.