بازيکن سابق تيم فوتبال پرسپوليس به عنوان بازيکن اخلاق ليگ دوازدهم انتخاب شد.

مراسم انتخاب برترينهاي ليگ دوازدهم فوتبال عصر امروز در تالار وحدت برگزار شد که مهدي مهدويکيا، بازيکن سابق تيم فوتبال پرسپوليس عنوان مرد اخلاق اين مراسم را به خود اختصاص داد.

به گزارش فارس، مهدويکيا به خاطر اخلاق جوانمردانهاش در مسابقات فصل قبل انتخاب شده است.

جايزه او را کريم باقري داد.