رييس فدراسيون فوتبال از مخالفت کيروش با انجام بازي دوستانه مقابل کره جنوبي خبر داد.

علي کفاشيان بعد از مراسم معرفي برترينهاي ليگ دوازدهم در جمع خبرنگاران بيان کرد: مراسم خوبي بود. امروز از برترينها تجليل و قرعهکشي ليگ هم انجام شد. اگر چنين مراسم باشکوهي برگزار شود همه راضي خواهند بود. به هر حال اينها نمونههاي فوتبال ما هستند.

رييس فدراسيون فوتبال همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا کيروش مخالف بازي با کره جنوبي است؟ اظهار کرد: کيروش موافق بازي با کره نيست و ميگويد ما پيش از اين دو بار با اين تيم بازي کردهايم و فعلا قصد انجام ديدار دوستانهاي نداريم. با اين حال ما با کرهايها صحبت ميکنيم تا در صورت امکان در زمان ديگري بازي دوستانه انجام دهيم.

علي کفاشيان از تبديل تيم اميد به زير 22 سال خبر داده بود که اين موضوع تبديل به سوژه داغ خبرنگاران در مراسم شده بود. علي منصوريان پيش از آغاز اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت که هيچ اطلاعي از اين اظهار نظر کفاشيان ندارد.

رييس فدراسيون فوتبال نيز در اين باره توضيح داد: تيمي که منصوريان دارد، زير 22 سال است. اين تيم در ماههاي دي و بهمن و در مسابقههاي عمان تبديل به تيم "ب" خواهد شد.

کفاشيان در توضيح خبر ديگرش که امروز روي خروجي ايسنا قرار گرفته بود و در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين که آيا منظورش از کم شدن اعضاي کادر فني، خط خوردن منصوريان است يا نه؟ گفت: اين را من تعيين نميکنم. کيروش بايد درباره افراد کادر فني تصميم بگيرد. ما از کيروش خواستيم کادر را خلاصه و جمع و جور کند.

رييس فدراسيون فوتبال همچنين درباره اسپانسرهاي تيم ملي براي جام جهاني توضيح داد: ما با هيچ بانکي براي اسپانسري صحبت نکرديم. يکي دو بانک تنها براي بليت الکترونيکي اعلام آمادگي کردهاند.

کفاشيان درباره نتايج جلسهاش با اعضاي کميته داوران توضيح داد: جلسات خوبي امروز برگزار شد و نتايج خوبي هم داشت. خودم با آنها صحبت ميکنم تا مشکل حل شود. اگر نشد، تصميم ديگري ميگيريم و در صورت لزوم تغييراتي هم خواهيم داشت.

کفاشيان در پايان درباره شايعاتي مبني بر حضور مهدي محمدنبي در پرسپوليس تاکيد کرد: صحبتي با نبي در اين باره نشده و حضورش هم صلاح نيست. او در فدراسيون مشغول به کار است.