خبرگزاری فارس: ستاره برزیلی تیم فوتبال رئال مادرید با دو بسکتبالیست چینی عکس یادگاری گرفت.
کاکا ستاره تیم فوتبال رئال مادرید تصویر جالبی را منتشر کرده است.در این عکس ستاره برزیلی در کنار دو ستاره بسکتبال چین یائو مینگ و سان مینگ مینگ قرار دارد.این دو بازیکن بلندقامت ترین بسکتبالیست های حرفه ای جهان هستند.سان مینگ مینگ دو متر و سی وشش سانتی متر و یائو مینگ دو متر و یازده سانتی متر قد دارند.