رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ گفت: در صورتی که محرمانه بودن مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان در آئیننامه برداشته شده باشد، با تصویب هیئت رئیسه سازمان لیگ پیشنهاد رحیمی را عملی میکنیم.


حجت الاسلام علیرضا علیپور در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد پیشنهاد مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد بررسی هزینههای سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و سپاهان در حضور خبرنگاران، اظهار داشت:رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان به سازمان لیگ آمد و گفت که هزینههای سه باشگاه بررسی شود. البته سازمان لیگ به طور عادی بودجههای تمامی باشگاههای لیگ برتری را بررسی میکند. هزینههای این سه باشگاه را نیز بررسی خواهیم کرد.
وی در مورد اینکه آیا پیشنهاد رحیمی عملی میشود و هزینهها در حضور رسانهها بررسی خواهد شد یا نه، گفت: چیزی از رسانهها پنهان نمیکنیم و همه مسایل را به اطلاع عموم و تمامی فوتبال دوستان میرسانیم اما در این مورد باید بگویم که اگر آئیننامه فصل نقل و انتقالات چنین اجازهای بدهد این اقدام عملی میشود. آئیننامه فصل گذشته نقل و انتقالات بر محرمانه بودن مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان تاکید داشت و نمیدانم در آئیننامه جدید این محرمانه بودن برداشته شده است یا نه. اگر واژه محرمانه بودن مبلغ قراردادها برداشته شده باشد در آن صورت این پیشنهاد را به هیئت رئیسه سازمان لیگ میدهیم و بعد از تصویب آن پیشنهاد رحیمی را عملی میکنیم.
علیپور در تشریح بررسی بودجههای باشگاههای لیگ برتری، گفت: در حال حاضر به جای قانون سقف قراردادها بررسی بودجههای باشگاهها بررسی میشود و باشگاهها فقط اجازه دارند 60 درصد از هزینههای خود را صرف خرید بازیکن و مربی تیم فوتبال بکنند. مثلا اگر باشگاهی 10 میلیارد تومان بودجه داشته باشد فقط میتواند 6 میلیارد تومان آن را برای خرید بازیکن و مربی صرف کند. از سویی دیگر بازیکنان جذب شده باشگاهها با بودجه ارایه شده به سازمان لیگ هم مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در مورد تخلف باشگاهها از بودجه اعلام شده به سازمان لیگ، گفت: اگر باشگاهی مرتکب چنین تخلفی شود پروانه حرفهای آن باشگاه زیر سوال است و شاید قرارداد بازیکنانشان هم در سازمان لیگ به ثبت نرسد.