به گزارش خبرگزاری فارس کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته با یک دستگاه پراید در تمرین پرسپولیس حضور پیدا کرد. از همین رو برخیها معتقد بودند که کریم باقری به خاطر صحبتهای فتحاللهزاده این اقدام را انجام داده است اما کریم باقری پس از تمرین امروز به خبرنگار فارس گفت من روز گذشته چون ماشینم را به کارواش برده بودم با پراید به تمرین آمدم. اصلاً نمیدانم چرا این موضوعات اینقدر برای شما مهم است و مسائل را به یکدیگر ربط میدهید. من امیدوارم این اتفاقات نیافتد چون به نظر من کمکی به فوتبال نمیکند.


همچنین حمید علیعسگر نیز در گفتوگویی با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی که آیا مشکلت با پرسپولیس حل شده یا خیر، گفت: مسئله چیز بزرگی نبود و انشاءالله به زودی مشکلم حل خواهد شد اما اشکالی ندارد و موضوع خاصی در میان نیست.