چهار کشتيگير تيم ملي کشتي آزاد دانشجويان ايران بخت خود را براي کسب مدال خواهند آزمود.

ظهر پنجشنبه (امروز) پيکارهاي کشتي آزاد اين مسابقات آغاز خواهد شد که در اين ميان چهار نماينده کشورمان با حضور روي تشک براي دسترسي به مدال تلاش خواهند کرد.

به گزارش فارس،اين نفرات شامل ياسر حيدرقلي نژاد در 55 کيلوگرم، مسعود کمربند 66 کيلوگرم، محمد حسين محمديان 88 کيلوگرم و پرويز هادي در 120 کيلوگرم هستند.

پيکارهاي المپيک دانشجويي جهان از روز شنبه آغاز شد و تا چهارشنبه آينده ادامه خواهد يافت.