پرسپولیس نیوز : رئیس هیات فوتبال استان تهران گفت نامهای برای عدم ثبت قرارداد پرسپولیسیها دریافت نکردیم. رئیس هیات فوتبال استان تهران در خصوص ثبت قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس با وجود بدهکار بودن این تیم و دستور کمیته انضباطی برای جلوگیری از ثبت قراردادها، اعلام کرد نامهای که بخواهد از طرف کمیته انضباطی یا فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم ثبت قرارداد پرسپولیسیها باشد، به دست آنها نرسیده است.
حبیبالله شیرازی در خصوص دلایل ثبت قرارداد بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس با توجه به بدهکار بودن این باشگاه، اظهار داشت: مشکل پرسپولیسیها حل شده بود، وگرنه آنها به هیات فوتبال نمیآمدند که قراردادشان را ثبت کنند! من روز پنجشنبه هیات فوتبال بودم و سپس به منزل رفتم. عابدینی دبیر هیات به جای من کارها را پیگیری میکرد که با من تماس گرفت و گفت پرسپولیسیها برای ثبت قراردادها اعلام آمادگی کردهاند و ظاهرا مشکلشان برطرف شده است.

وی اظهار داشت: آخر وقت بود که خودم را به هیات فوتبال رساندم و جایگزین عابدینی شدم که خسته شده بود. پس از آن پرسپولیسیها یکی، یکی قراردادشان را ثبت کردند و رفتند.

رئیس هیات فوتبال استان تهران در پاسخ به این سئوال که "چرا با وجود مخالفت کمیته انضباطی، این قراردادها ثبت شده است"؟، افزود: نامهای که بخواهد از طرف کمیته انضباطی یا فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم ثبت قرارداد پرسپولیسیها باشد، به دست ما نرسیده بود. وقتی خود باشگاه اعلام میکند مشکلش حل شده و میتواند قراردادهایش را ثبت کند، دیگر جای حرفی باقی نمیماند!

وی در خصوص مشکل استقلالیها برای ثبت قرارداد با وجود پایان مهلت قانونی نقل و انتقالات، تاکید کرد: وقتی پرسپولیسیها برای ثبت قراردادشان به هیات فوتبال آمدند، با مهدی محمدنبی دبیر فدراسیون صحبت کردم و به او گفتم که زمان نقل و انتقالات تا ساعاتی دیگر به اتمام میرسد و استقلالیها هنوز به هیات نیامدهاند. نبی هم گفت استقلالیها درخواست تمدید زمان نقل و انتقالات را داشتهاند و احتمال این هست که این زمان تا روز یکشنبه تمدید شود!

شیرازی در خصوص اینکه استقلال هم جزو باشگاههای بدهکار به حساب میآید، گفت: به هر حال باید با یک ترفندی این مشکل را حل کرد. مگر میشود لیگ بدون استقلال و پرسپولیس باشد؟ باید سیاستی اتخاذ شود که به نفع فوتبال ما باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز هشتم خردادماه گذشته اطلاعیهای را روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار دارد که در آن میزبان بدهیهای باشگاههای فوتبال ایران را اعلام کرد که در بین آنها نام 13 باشگاه لیگ برتری، 13 باشگاه دسته اولی و 17 باشگاه دستههای پائینتر دیده میشد.

در آن اطلاعیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود، تیمهایی که نامشان در بین باشگاههای بدهکار قرار دارد، در زمان نقل و انتقالات فصل جاری لیگ برتر از دریافت هرگونه خدمات فوتبال محروم و تا زمانیکه نسبت به کسب رضایت شکات اقدام نکردهاند، محرومیتهای زیر به قوت خود باقی است.