پاسور تيم ملي واليبال پس از پيروزي مقابل آلمان گفت: خوشحالم که دل مردم را شاد کرديم و اميدوارم که فردا با يک پيروزي ديگر باز هم مردم را شاد
کنيم.


مهدي مهدوي پس از پيروزي 3 بر صفر تيم ملي واليبال مقابل آلمان اظهار کرد: يکي از بهترين بازيهاي خود را مقابل آلمان به نمايش گذاشتيم. خيلي خوشحالم که دل مردم را شاد کرديم. بازي بابرنامه و باهدفي را نمايش داديم. انشاءالله فردا هم به همين شکل کار کنيم و يک پيروزي ديگر را به دست آوريم.

به گزارش ايسنا، وي افزود: شايد اگر با روسيه بعد از آلمان بازي ميکرديم، شانس پيروزي بر آن تيم را هم داشتيم. البته اين يک فرض است اما فراموش نکنيم که طبق نظر ولاسکو تيم ملي ايران در اين دوره از مسابقهها صرفا براي يادگيري شرکت کرده بود. خدا را شکر که توانستيم علاوه بر يادگيري نتايج خوبي را هم بگيريم. اميدوارم از اين تجربياتي که به دست آورديم، در جام ملتهاي آسيا استفاده کنيم.