سلا بهنظر شما ديگر چه بازيكناني به پرسپوليس ميان
كسي از پيوستن نكونام و تيموريان و خلعتبري خبري نداره اي كاش تيموريان بياد عالي مي شه