علي پروين پس از عيادت از غلامحسين مظلومي گفت: آقايان! غلامحسين را دريابيد چراکه گردن اين فوتبال حق دارد.

علي پروين بعد از ظهر امروز به عيادت غلامحسين مظلومي يکي از همبازيهاي خود در تيم ملي رفت و دقايقي با او به گفت و گو پرداخت.

پروين در مورد اين ديدار به خبرنگار فارس گفت: شنيدم خوشبختانه وضعيت غلامحسين مظلومي بهتر شده است و رفتم تا کمي از گذشته حرف بزنيم و بگوييم و بخنديم.

وي افزود: خاطرات ريز و درشتي را با غلامحسين مظلومي داشتيم و 90 درصد آنها را تعريف کرديم و به ياد گذشتههاي تکرار نشدني خنديديم. آقايان! غلامحسين مظلومي را دريابيد. ايشان گردن فوتبال اين مملکت خيلي حق دارد.

پروين ادامه داد: غلامحسين کمي دلگير بود و دلگيري او مانند همه پيشکسوتان به حق بود. ما بايد قدر اين پيشکسوتان را زماني بدانيم که در کنار ما هستند نه اينکه وقتي از بين ما رفتند ياد آنها بيفتيم مثل خدا بيامرز ناصر حجازي.

وي خاطر نشان کرد: در ماه مبارک رمضان از خداي بزرگ خواستار شفاي عاجل غلامحسين مظلومي هستم، بازيکني که قدر توپهايي را که به او ميدادي در زمين ميدانست و از يک توپ مرده يک ملت را شاد ميکرد. واقعا وقتي که اين پيشکسوتان را کنج خانه ميبينم غم و غصهام تازه ميشود.

پروين همچنين درباره پيروزي تيم ملي واليبال کشورمان مقابل آلمان گفت: بچههاي ما چه آلمان را ميبردند يا ميباختند کار خود را انجام دادند و جهانيان را انگشت به دهان کردند. به نظرم هر چه به اين واليباليها بدهند کم است چون آنها کاري کردند کارستان،

وي تاکيد کرد: واليبالي که شايد هزار يا دو هزار هوادار در تهران داشت 12 هزار نفر را به سالن ورزشگاه آزادي مي کشاند و همين تعداد هم بيرون ورزشگاه منتظر ميمانند که به داخل بروند. اين گونه موفقيتها در رشتههاي تيمي بسيار شيرين و لذت بخش است. دست و پنجه اين واليباليستها درد نکند.