ترکيب نهايي تيم ملي کشتي فرنگي نوجوانان براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا مشخص شد.

رقابتهاي کشتي فرنگي و آزاد قهرماني نوجوانان آسيا طي روزهاي اول تا ششم مردادماه در شهر اولانباتور کشور مغولستان برگزار ميشود.

به گزارش فارس، پيش از اين ترکيب ابتدايي تيم ملي کشتي فرنگي نوجوانان براي حضور در اين مسابقات اعلام شده بود که کادر فني در 3 وزن اسامي دو کشتيگير را اعلام کرده بود، اما در فاصله کمتر از 10 روز مانده به آغاز مسابقات ترکيب تيم در اين 3 وزن هم نهايي شده است.

مجيد جهانديده، سرمربي تيم ملي با اعلام ترکيب نهايي در اين 3 وزن گفت: در 42 کيلو از بين بهنام عبدولي و پوريا ناصرپور، عبدولي عازم مسابقات جهاني خواهد شد. در 58 کيلو هم کادر فني مهدي مرادحاصلي را به نبي اله کريمي ترجيح داد و در 76 کيلو مهدي ابراهيمي در رقابت با ميلاد محمدي به رقابتهاي جهاني اعزام خواهد شد.

* اسامي نفرات اعزامي به اين مسابقات به شرح زير است:

42 کيلو: بهنام عبدولي

46 کيلو: محمدرضا آقانيا

50 کيلو: ميثم دلخاني

54 کيلو: محمد مرادالياسي

58 کيلو: مهدي مرادحاصلي

63 کيلو: حسين اسدي

69 کيلو: کيوان رضايي

76 کيلو: مهدي ابراهيمي

85 کيلو: محمد بيرانوند

100 کيلو: اميرحسين حسيني

سرمربي: مجيد جهانديده

مربيان: ماشاءاله عرب، ميرحسين قيطاسي، علي جباري، عليرضا چمياني

سرپرست: موسي طباطبايي

مربي بدنساز: عباس مهرانپور