مدافع - هافبک پرسپوليس گفت: يک تيم خوب بسته شده است، يک مربي کاربلد و يک مدير با تجربه هم داريم. جنس پرسپوليس براي موفقيت و قهرماني جور است.

حميدرضا علي عسگري درباره شرايط پرسپوليس اظهار کرد: قبول ندارم پرسپوليس کم مهره شده است. بستگي دارد که تعريف ما از مهره چه باشد. اگر منظور اسمهاي سرشناس است که فکر نميکنم اسم، فوتبال بازي کند. من فکر ميکنم پرسپوليس بازيکنان خوبي جذب کرده که براي اجراي برنامههاي سرمربي، مهرههاي خوبي هستند. اين مربي است که تصميم ميگيرد چگونه بازيکني ميخواهد. علي دايي، هم تجربه مربيگري لازم را دارد و هم محيط پرسپوليس و نيازهاي آن را ميشناسد.

به نقل از ايسنا، وي ادامه داد: البته تيمي مثل پرسپوليس آدمهاي خاص خودش را ميخواهد. بازيکنان جديد که ميآيند بايد خيلي مراقب باشند تا از مسير خارج نشوند. در کل فکر ميکنم پرسپوليس به يک گلچين منطقي از بازيکنان با سابقهتر و داراي تجربه و بازيکنان جوان داراي انگيزه تبديل شده است. با اين شرايط و با توجه به حضور يک مربي مثل دايي، گرفتن يک جام صد در صد است، هر چند من اميدوارم که بتوانيم دو جام بگيرم.

مدافع - هافبک پرسپوليس درباره موانعي که بر سر راه پرسپوليس قرار خواهد داشت، تصريح کرد: پرسپوليس الان يک ترکيب ايدهآل دارد. يک تيم خوب جمع شده است. يک سرمربي کامل بالاي سر تيم قرار گرفته است و آقاي رويانيان حالا تجربه کار در فوتبال و پرسپوليس را به مزيتهاي ديگر خود اضافه کرده است تا تصميمها از پختگي لازم برخوردار باشند.

وي گفت: به نظر ميرسد، همه چيز جمع و جور باشد و با اين ترکيب کاري، ميتوانيم به موفقيت برسيم. سردار در اين يک سال و نيم آنقدر بالا و پائين فوتبال را ديده که بدون اغراق بايد گفت يک مدير فوتبالي تمام عيار شده است. علي آقا هم فرصت و امکانات را براي اجراي برنامهها به دست آورد. حاشيههاي ديگري که ممکن است بوجود آيد هميشه هستند ولي نميتوانند سد راه يک مجموعه منسجم شوند.

علي عسگري درباره شرايط خود، انگيزههايش و پستي که بازي خواهد کرد گفت: سالي که به پرسپوليس آمدم 17 سال داشتم. کمتر بازي کردم. بعد که کم کم جا افتادم يک مصدوميت سخت مرا متوقف کرد ولي حالا بازيکني هستم که در عين جواني تجربههاي خوبي کسب کردهام، انگيزه زيادي دارم و خدا را شکر توانستم خودم را خوب آماده کنم. اميدوارم امسال به لطف خدا مشکلي پيش نيايد و بتوانم با تلاش مضاعف بهترين فصل فوتبالي خودم را داشته باشم.

وي گفت: درباره منطقه بازي همه چيز بستگي به تصميم کادر فني دارد. من اوايل جلوتر بازي ميکردم. شخصا حضور به عنوان عنصر تهاجمي را دوست دارم و هر گاه مورد توجه تيم ملي قرار گرفتم جلوتر بازي ميکردم اما فکر ميکنم به عنوان يک مدافع هم خوب عمل ميکنم و حتما نظر مربيان را جلب ميکردم که در اين پست از من استفاده کردند. به هر حال من بازيکن تيم هستم و تلاش ميکنم براي موفقيت خودم و تيم خيلي سريع با آنچه مربي ميخواهد تطابق پيدا کنم.