فرنگيکار وزن 60 کيلوگرم تيم کشتي دانشجويان ايران گفت: براي مبارزه با رقبا به ميدان ميروم و اميدوارم خوشرنگترين مدال ممکن را کسب کنم.

محمد نوربخش فرنگيکار وزن 60 کيلوگرم تيم کشتي فرنگي دانشجويان ايران درباره حضورش در يونيورسياد دانشجويان جهان گفت: وضعيت خوبي دارم، تمرينات خوبي را هم پشت سر گذاشتهام و آماده مسابقه هستم، در باشگاه خودم با انجام تمرينات اختصاصي سعي کردم به آمادگي جسماني خوبي برسم و از نظر روحي و رواني هم شرايط خوبي دارم.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: در تمام مسابقاتي که تا به حال شرکت کردهام، تلاش کردم به اوج توانمندي برسم. هدفم در اين مسابقات رسيدن به خوشرنگترين مدال است تا نشان دهم از هيچ تلاشي فروگذار نميکنم. رقباي من نفرات برتر اروپا هستند؛ علاوه بر روسيه تيمهاي آذربايجان و بلاروس هم نفرات اصلي خود را به اين رقابتها آوردهاند که سطح مسابقات را واقعاً بالا برده است.

دارنده مدال برنز جوانان جهان تصريح کرد: تمام تيمهاي حاضر با تمام توان حضور پيدا کردهاند از طرفي تا مسابقات جهاني يک ماه و نيم زمان باقي مانده است که کسب نتيجه در اين رقابتها ميتواند محک خوبي براي حضور در مسابقات جهاني باشد. هدف من هم مانند ساير اعضاي تيم کسب مدال طلا است و مطمئن باشيد کمفروشي نميکنيم.

نوربخش خاطرنشان کرد: از مردم هم ميخواهم براي ما دعا کنند تا به چيزي که استحقاق داريم، برسيم و نتيجه زحمات خودمان را ببينيم. من هم با آمادگي کامل براي مبارزه با رقبا به ميدان ميروم تا با خوشرنگترين مدال ممکن تشک کشتي را ترک کنم.