مطبوعات ورزشي آمريکا روز يکشنبه اعلام کردند نتيجه آزمايش دوپينگ تايسون گاي، دونده سرعت آمريکايي دارنده عنوان قهرماني يکصد متر جهان مثبت اعلام شد.

تايسون گاي يکصد متر را در مدت نه ثانيه و هفتاد و پنج صدم ثانيه طي کرده و به عنوان قهرماني دست يافته بود.

اين دونده آمريکايي که رقيب اصلي يوسين بولت دونده جامائيکايي محسوب مي شود، اعلام کرده بود در مسابقات دو و ميداني جهان در سال 2013 که از دهم تا هجدهم ماه اوت در مسکو برگزار خواهد شد، شرکت نخواهد کرد. اين بزرگ ترين و مهمترين مسابقاتي است که در رشته هاي دو و ميداني در سال 2013 در جهان برگزار خواهد شد.