فرنگيکار وزن 74 کيلوگرم تيم کشتي ايران گفت: سطح مسابقات دانشجويان جهان حتي از بازيهاي المپيک هم بالاتر است.

هادي عليزاده فرنگيکار وزن 74 کيلوگرم تيم کشتي دانشجويان ايران گفت: همه چيز خوب است و تمرينات منسجمي را پشت سر گذاشتيم. تمام اعضاي تيم سر حال هستند؛ تنها کمي اضافه وزن دارم که تا روز وزنکشي حل خواهد شد.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: ميدانم که حريفان خوبي از قهرمانان جهان و اروپا در وزن من حضور دارند؛ فرنگيکاراني از روسيه، گرجستان، مجارستان و آمريکا رقباي اصلي من هستند که حضور آنها سطح مسابقات را بالا برده است. سطح رقابتهاي دانشجويان جهان چيزي از بازيهاي المپيک کم ندارد و حتي شايد بالاتر هم باشد.

دارنده مدال طلاي آسيا تصريح کرد: تمام مراحل آمادهسازي را با موفقيت پشت سر گذاشتيم و من هم سعي کردم به تمام برنامهها عمل کنم. تنها به مدال طلا فکر ميکنم و اميدوارم نتيجه تمام زحماتي را که خودم و کادر فني کشيدهايم به بار بنشانيم.

عليزاده خاطرنشان کرد: فيلم چند حريف اصلي را ديده و آناليز کردهام. با توجه به تغيير قوانين بايد حواسمان باشد؛ قوانين جديد به کشتيگير اجازه ميدهد فنون بيشتري را اجرا کند و کشتي را زيباتر کرده است. اميدوارم با دست پر و کسب خوشرنگترين مدال از روسيه به مسابقات جهاني بروم.