کاواني فردا در تستهاي پزشکي پياسجي


به گزارش رسانه هاي ايتاليايي، ادينسون کاواني، مهاجم ناپولي، فردا در تست هاي پزشکي باشگاه پاري سن ژرمن شرکت مي کند تا انتقالش به اين باشگاه فرانسوي را نهايي کند.

براساس اين گزارش، بعد از حضور در تست هاي پزشکي، کاواني جلسه با لئوناردو و ديگر مديران پاري سن ژرمن خواهد داشت تا جزئيات پاياني قراردادش را نهايي کند و در نهايت، قرارداد 5 ساله اش با دستمزد سالانه 10 ميليون يورو را به امضا برساند.

به گزارش گل، مبلغ انتقال هم 63 ميليون يورو خواهد بود که براي ليگ فرانسه يک رکورد محسوب مي شود. پيش از اين رادامل فالکائو، مهاجم موناکو، با انتقال 60 ميليون يورويي، گران ترين بازيکن لوشامپيونا بود.

اين در حالي است که آئورليو دي لورنتيس، رئيس باشگاه ناپولي، امروز با انتقاد از کاواني، اعلام کرد که او تنها به پول فکر مي کند.

او همچنين ادعا کرد که پيوستن کاواني به پاري سن ژرمن، زلاتان اين باشگاه را ترک خواهد کرد.