برلوسکونی : آنچلوتی به میلان برخواهد گشتوبسایت رسمی برنامه نود - مالک میلان از بازگشت کارلتو استقبال کرده است.به گزارش وبسایت نود، برلوسکونی در توضیح شایعات در مورد احتمال بازگشت آنچلوتی به میلان گفته است:" موافق بازگشت و اینطور مسائل نیستم، ولی با کارلو آنچلوتی هنوز هم رابطه صمیمانه و دوستانه خیلی خوبی دارم، فکر میکنم بازگشت او به میلان مثبت خواهد بود، اگر رئال مادرید به او اجازه خروج دهد، به میلان برخواهد گشت."