حسین ماهینی، به جدایی احمد نوراللهی از پرسپولیس واکنش نشان داد.
طرفداری- با قطعی شدن جدایی احمد نوراللهی از پرسپولیس در نیم فصل، حسین ماهینی، خاطره ایی احساسی را بازگو کرد.
ماهینی با انتشار تصویر خود و احمد نوراللهی نوشت:
اون سالی که سرباز شدم و مجبور شدم از پرسپولیس برم سر آخرین تمرین قرار شد با بچه ها خداحافظی کنم که نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر گریه، بعدها شنیدم که احمد بعد رفتنم گریه کرده
امسال من و احمد و مهدی هم اتاق شدیم تا اینکه محمودخان گفت اتاق ۳نفره ممنوعه و منو احمد شدیم هم اتاق
حالا هم احمد مجبوره برا سربازی یه مدت از تیم دور باشه و فکر نکنم بتونم جلو خودمو بگیرم
هممون قدر احمد رو میدونیم و امیدواریم خیلی زود برگرده این پسر با تعصب و بااخلاق