بازیکن با سابقه پرسپولیس امروز شنبه با حضور در محل تمرین پرسپولیس از اعضای کادر فنی و همبازیان پیشین خود خداحافظی کرد.
به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه که به نظر میرسید با برخورداری از معافیت تحصیلی که در اختیار داشت حداقل تا پایان فصل سرخپوشان را همراهی کند، با توجه به اعزام برای سربازی، دیگر پرسپولیس را همراهی نخواهد کرد.


وی امروز شنبه با حضور در محل تمرین سرخپوشان از اعضای کادر فنی و همبازیان خود خداحافظی کرد.


عالیشاه طبق قراردادی که دارد، در پایان خدمت سربازی، به خواست باشگاه، برای گذراندن ادامه مدت قرارداد به پرسپولیس باز خواهد گشت.