احتمال دارد سروش رفیعی با 6 ماه اضافه خدمت رو به رو شود و تا پایان فصل در تراکتورسازی باقی بماند.
سروش رفیعی همیشه جزو بازیکنان با اخلاق بوده است اما وی امروز پس از دیدار تراکتورسازی و ذوب آهن حسابی عصبی بود. وی پس از جلسه ای کوتاه در زمین با آجرلو حسابی عصبی بود و با خبرنگاران هم رفتار تندی داشت.


ساعاتی بعد دلیل عصبانیت رفیعی مشخص شد. تیتر اول اکثر روزنامه ها اضافه خدمت 6 ماهه سروش رفیعی است. این بازیکن در حال مذاکره با تیم های اروپایی و پرسپولیس بود. سرخپوشان پایتخت پیشنهاد بسیار خوبی به او داده بودند که احتمالش پیوستنش به پرسپولیس را بالا برده بود.


سربازان غایب که پس از 22 بهمن راهی خدمت شوند و غیبت شان از 3 ماه بیشتر باشد، 6 ماه اضافه خدمت خواهند داشت. رفیعی 11 فروردین94 راهی خدمت شد و 10 دی ماه 95 خدمت او به پایان رسید. حال باید دید سروش رفیعی با 6 ماه اضافه خدمت رو به رو می شود یا خیر.


ظاهرا نامه اضافه خدمت سروش رفیعی 2 ماه قبل به دست سردار آجرلو رسیده است اما وی این موضوع را رسانه ای نکرد و حتی برای گمراه کردن این بازیکن و افکار عمومی با وی وارد مذاکره برای تمدید قرارداد شد! حال باید دید چرا آجرلو این موضوع را 2 ماه پنهان کرد و پس از پیوستن عالیشاه و نوراللهی به تراکتورسازی و همچنین نزدیک شدن رفیعی به پرسپولیس این موضوع را رسانه ای کرد!