معاونت سرباز نیروی انسانی سپاه عاشورا اعلام کرد که اضافه خدمت هافبک سرباز تراکتورسازی تبریز بخشیده شده است.
سرگرد سلامی، معاونت سرباز نیروی انسانی سپاه عاشورای تبریز در خصوص موضوع اضافه خدمت سروش رفیعی اظهار داشت:

اکنون به صورت دقیق از زمان خدمت این بازیکن خبر ندارم، اما اضافه خدمتی که این بازیکن داشت بخشیده شده است.

وی درباره شایعه اضافه خدمت شش ماهه هافبک سرباز تراکتورسازی که گفته میشود توسط سپاه عاشورای تبریز به دفترچه خدمت رفیعی الحاق شده است، گفت:

این موضوع شایعه است و فکر نمیکنم اینطور باشد. این بازیکن مشکلی ندارد و برای تاریخ دقیق پایان خدمت او باید به دفترچه خدمتش مراجعه کرد.

به گزارش تسنیم، در حالی که گفته میشد دوران خدمت سربازی سروش رفیعی در تراکتورسازی به پایان رسیده و او در نیم فصل این تیم را ترک میکند، از شب گذشته (شنبه) شایعه اضافه خدمت شش ماهه این بازیکن توسط آجرلو، مدیرعامل تراکتورسازی مطرح شده است.