آیین نامه سازمان لیگ می گوید که باشگاه نظامی نمی تواند به بهانه اضافه خدمت بازیکنی را در تیم خود نگه دارد.
طرفداری- بعد از پایان بازی دیروز تیم های ذوب آهن و تراکتورسازی صحبت های ضد و نقیض زیادی زده شد که سروش رفیعی اضافه خدمت دارد و نمی تواند از تیم تراکتورسازی جدا شود. این در حالی است که این بازیکن با پیشنهادات زیادی رو به روست و در واقع تیتر اول تمام روزنامه ها و خبرگزاری ها است.


براساس تبصره که در آیین نامه نقل و انتقالات لیگ وجود دارد به بهانه اضافه خدمت هیچ باشگاه نظامی نمی تواند یک بازیکن را در تیم خود نگه دارد.
باید ببینیم بالاخره این داستان اضافه خدمت سروش رفیعی به کجا خواهد رسید و این بازیکن در تبریز می ماند یا راهی تیم دیگری خواهد شد.