اختصاصی پیروزی آنلاین

پرسپولیس اف سی: سروش رفيعي اضافه خدمت دارد.سروش رفيعي اضافه خدمت ندارد.سروش رفيعي اضافه خدمت داشت اما بخشيده شد. سروش رفيعي اضافه خدمت دارد اما در حال مکاتبه براي حل آن هستند...
سر گيجه. ابهام. سردرگمي. اين خلاصه خبرها درباره سروش رفيعي است.روز گذشته برگه اعزام به خدمت او که در آن تاريخ اعزام وي ١٩ فروردين ٩٤ قيد شده و فاقد غيبت و اضافه خدمت است منتشر شد. اگر اين برگه مبنا باشد خدمت او نوزدهم دي ماه خاتمه مي يابد و باتوجه به اينکه گفته شده اضافه خدمتي هم ندارد بازيکن آزاد است.

در اين بين ابهاماتي اساسي تر مطرح مي شود.در تمام خبرهاي مربوط به پيوستن رفيعي به تراکتورسازي، تاريخ دهم و يازدهم تير ماه سال ٩٤ درج شده و قبل از آن هيچ خبري از حضور اين بازيکن در تراکتور نيست. پس او نوزدهم فروردين کجا خدمت کرده؟ آيا دوران آموزشي را سپري کرده؟ در اين باره هم جستجوهاي ما بي نتيجه بود و رفيعي قبل از يازدهم تيرماه ٩٤ جايي مشغول به خدمت نبوده است.

ماجرا زماني پيچيده تر مي شود که بدانيم رفيعي در کميته انضباطي و در دفاع از خودش در مقابل ادعاي فولادي ها مبني بر اينکه او بازيکن فولاد است دفاعي مشابه کنعاني زادگان در پرونده اش با پرسپوليس مطرح کرده و گفته من تا روز آخر قراردادم با فولاد در اين تيم ماندم و بعد از اتمام ليگ چهاردهم به خدمت رفتم. ليگ چهاردهم اواخر ارديبهشت به اتمام رسيده و اگر رفيعي بعد از آن به خدمت رفته باشد هنوز بيست و يکماه واقعي او هم تمام نشده و اگر قبل از اتمام ليگ و بنا به گفته خودش در مصاحبه اخيرش و مندرجات برگ اعزامش در تاريخ نوزدهم فروردين عازم سربازي شده باشد پس بابت قراردادش به فولاد بدهکار است و بايد به آن تيم برگردد.

اين ابهامات با توضيح يک مسئول اينگونه شفاف سازي مي شود:برگ اعزام را دفاتر پليس بعلاوه ده صادر مي کنند و بايد دو هفته قبل از تاريخ اعزام، فرد مشمول برود برگ تعيين يگان را تحويل بگيرد. اين برگ اعزام ملاک نيست و حتي برگ تعيين يگان هم به خودي خود ملاک نيست. بايد برگ تعيين يگان را به يگان مربوطه تحويل بدهد تا آنها در آن برگه تاريخ ورود سرباز به يگان مربوطه را درج کرده و براي نظام وظيفه ارسال کنند.
خيلي ها ممکن است برگ اعزام بگيرند اما يا در تاريخ مربوطه حاضر نشوند يا اصلا به خدمت نروند.

با توجه به سوابق اخبار در مورد رفيعي، او قطعا فروردين به تراکتور نپيوسته بلکه دهم تيرماه با اين تيم قرارداد بسته است. البته گويا برخي مسئولان تراکتور به او وعده داده بودند که برگ اعزام او را با همان تاريخ نوزدهم فروردين تکميل و به نظام وظيفه ارسال مي کنند که در عمل اين کار را نکرده و تاريخ اعزام سروش رفيعي سي ام تيرماه ١٣٩٤ است و بيست و يکماه خدمت او در تاريخ سي ام فروردين ١٣٩٦ خاتمه مي يابد و اين هيچ ربطي به اضافه خدمت او ندارد و قانونا خدمت وي هنوز تمام نشده است. همه اين سوابق در سازمان ليگ و فدراسيون هم موجود است و چنانچه بحث نوزدهم فروردين مطرح شود قطعا رفيعي بايد به فولاد برگردد زيرا قبل از اتمام قراردادش به سربازي رفته است.

در اين شرايط به نظر مي رسد تراکتوري ها فرصت مناسبي يافته اند تا رفيعي از بين ادامه خدمت قانوني تا پايان فروردين ٩٦ يا تمديد قرارداد به عنوان بازيکن آزاد يکي را انتخاب کند.