رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت: متوجه شدیم دهها نفر به اسم فدراسیون فوتبال با آدیداس مذاکره میکنند.


پرسپولیس اف سی: امیر عابدینی اظهار داشت: هنوز قراردادی با آدیداس منعقد نشده اما متوجه شدیم که دهها نفر به اسم فدراسیون فوتبال با آدیداس مذاکره میکنند که بر همین اساس مقرر شد تا از مبدا کار را شروع کنیم و به همین دلیل به آلمان رفتیم و با نماینده اصلی آدیداس جلسه گذاشتیم.


عابدینی افزود: البته آدیداس به ما گفت که در ایران نمایندگی ندارد و دفتر آنها در دبی است و قرار شد به دبی برویم و اگر گیر کردیم آنها به ما کمک کنند.

در این جلسه ساکت از نظر کیفی و کمی وظیفهاش را انجام داد و بنده هم از لحاظ چانهزنی نوع قرارداد کارم را کردم. آنها پیشنویس را فرستادهاند و با اینکه هنوز توافق نهایی اعلام نشده اگر در همین حد هم روی سایت بیاید و شفافسازی انجام شود همه میبینند که قرارداد خوبی بسته شده یعنی یک قرارداد سه ساله قوی که برای همه تیمهای ملی در همه ردهها لباس آدیداس تهیه شده و در صورت صعود این تیمها به رقابتهای قهرمانی آسیا در جام جهانی نیز جایزه نقدی دریافت خواهیم کرد. از سویی دیگر در همه تورنمنتهای آدیداس نقش داریم و تشویقی آنها به صورت نقد و تخفیفات آنها بسیار بالاست و اعلام میکنم که بهترین نوع قرارداد را برای اولین بار منعقد کردیم.


وی در مورد اینکه چرا اردوی تیم ملی به جای کیش در دبی برگزار میشود، گفت: ما هنوز نتوانستیم حقوقمان را در دنیا استیفا کنیم. دنیا با ما لجبازی میکند و عناد دارد. هرچند که ما با مردم دنیا رفیق هستیم اما به سیاستهای غیرفوتبالی لعنت که نمیگذارد چارچوبهای فوتبالی سفت شود. ما مشکلی برای بازی نداریم و میتوانیم در کیش بازی کنیم اما دوستان میگویند که در کشور ثالث و این کشور ثالث است که با ما مشکل دارد.


عابدینی ادامه داد: بالا بروند پایین بیایند خلیجفارس، خلیجفارس است و ما با این اسم معامله نمیکنیم همانطور که بر سر یک وجب از این خاک معامله نکردیم و به خاطر برخی اسامی هم هیچ گاه معامله نمیکنیم و باید بر سر یکسری معیارها بایستیم. در این بین باید قطعا جایی برویم که شان و منزلت مهمانی ما را رعایت کنند.


رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال یادآور شد: وقتی در جلسه با آدیداس نشستیم تاج گفت برای اینکه همه رابطهها قطع شود خودمان آمدیم. از سوی دیگر کفاشیان اصرار داشت خودش دعوا با جیوا را مدیریت کند که به نظر من درخواست خوبی نبود. قرارداد خوبی با جیوا بسته نشده و شاید درخشان از این حرفها ناراحت شود اما جیوا گفته بود که جنس من درجه سوم است که آقایان این را قبول کردند ولی چرا باید این اتفاق میافتاد.


وی در مورد اینکه برانکو گفته اگر قهرمان نشویم مقصر کیروش و سازمان لیگ هستند، گفت: این حرف وقتی میتواند معنا داشته باشد برنامه را اول سال نداده باشیم که ما این کار را کردیم. برانکو آدم هوشمندی است اما هنوز نیمفصل مانده و نباید از الان دعوای قهرمان نشدن را بکنیم در حالی که کلاس پرسپولیس دراین شرایط خوب است اما برانکو پاسخگو باشد چرا بازیکنانش را در یک معامله غیرمنطقی به یک باشگاه دیگر میدهد. او باید اینها را جواب بدهد. مشکل جای دیگری است. ما دانشگاه پرسپولیس را داشتیم و چرا بازیکنان دانشجو نشدند.


عابدینی گفت: این مسائل را بر سر کیروش نشکنیم. من رفاقت آنچنانی با کیروش ندارم و حتی با او مشکل شخصی دارم اما این حرف برانکو منطقی ندارد. به خدا نباید فرافکنی کنیم چون به ضرر فوتبال است.


وی گفت: بازیکنان تاپ باشگاه را اجازه دادند تا بروند. با کدام استدلال؟ بازیکنی که میتوانست دانشجو شود به سربازی رفت. نظاموظیفه خودش اینقدر فشار نمیآورد که باشگاه پرطرفدار بازیکنانش را از دست بدهد اما شما این کار را کردید. آن هم باشگاهی که رقیب است و نفسش پشت سر پرسپولیس پس معنی نداشت که نیمکت او را تقویت کنید و خودتان را تضعیف. اینجا گیر است. با علاقهای که به برانکو دارم او نباید بازی سیاسی انجام دهد و اگر کار فوتبالیاش را بکند پرسپولیس موفق میشود.