پیشکسوت فوتبال ایران میگوید انتقادات در همه جای دنیا وجود دارد و کیروش به خاطر منافع ملی هم که شده نباید ملیپوشان پرسپولیس را آزاد میکرد.

پنجعلی درباره ترخیص بازیکنان پرسپولیس از اردوی تیم ملی فوتبال که در پی انتقادات برانکو ایوانکوویچ رخ داد اظهار کرد: من از این موضوع خبر نداشتم و الان که این را می شنوم تعجب میکنم. به نظرم رفتار کارلوس کیروش لجبازی بوده و باید منافع ملی را در نظر می گرفت.


او اضافه کرد: من به کار هر دو مربی اعتقاد دارم، ولی منافع ملی یک مملکت خیلی مهمتر از اعتراض و انتقاد یکی دو مربی است. شاید حضور هفت بازیکن پرسپولیس در اردوی تیم ملی این تیم را با مشکلاتی مواجه کند، اما رفتار دو مربی را بچگانه میدانم که به این اختلاف دامن میزند. هنوز هم این بازگشت ملیپوشان پرسپولیس را باور نکردهام. امیدوارم این خبر صحت نداشته باشد.


مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از رفتار کارلوس کیروش، گفت: در همه جای دنیا انتقاد میکنند، اما مربیان ملی فقط به منافع ملی باید توجه کنند. نمی دانم که چطور شده است که کیروش چنین تصمیماتی را میگیرد. نباید به او اجازه بدهند که هفت بازیکن ملی را به باشگاهشان بازگرداند. در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمیافتد.

او در واکنش به این که اظهارات برانکو در روزهای گذشته میتواند در آینده هواداران این تیم را علیه تیم ملی برانگیزد؟ تاکید کرد: من این موضوع را قبول دارم، اما بدون تعصب میگویم که کیروش نباید این بازیکنان را به تیمهایشان باز میگرداند. او نمیتواند هر طور که میخواهد رفتار کند. من هیچگاه علیه کارلوس کیروش صحبت نکردهام ، اما الان میخواهم این صحبتها را از طرف من منتشر کنید. به نظرم تیم ملی محل سلایق شخصی نیست و منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح نمیدهند.

پنجعلی گفت: در فدراسیون فوتبال یک نفر باید رفتارهای کیروش را کنترل کند، اما متاسفانه چنین آدمی در فدراسیون نیست و فردی که مدیریت را بر عهده دارد از عهده این کار برنمیآید. امیدوارم این اتفاقات به فوتبال ملی لطمهای وارد نکند.