باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با صدور بیانیهای، ضمن تاکید بر همکاری خود با تیم ملی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خود را از جریحهدار شدن احساسات میلیونها هوادار این باشگاه و محروم شدن تیم ملی از ستارگان پرسپولیس ابراز نمود.
به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در این بیانیه آمده است؛ انتقاد سرمربی باشگاه، در خصوص برخی برنامهریزیهای صورت گرفته بوده و انتظار میرفت پاسخ منطقی و حرفهای نیز دریافت نماید.


بدیهی است اینگونه رفتارها در شأن و منزلت ملت بزرگ ایران اسلامی نبوده و امید است همگان بر اخلاق و رفتار حرفهای پایبند باشند.
باشگاه بزرگ پرسپولیس با حمایت هواداران میلیونی و با اتکا بر تعصب و توان بازیکنان خود با انگیزه بیشتر در مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا حاضر خواهد شد. در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی، این باشگاه اجازه نخواهد داد اینگونه مسائل خللی در روند پیروزیهای تیم پرسپولیس ایجاد نماید.