امروز و پس از برگزاری بازی تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی اتفاق جالبی برای اولین بار در ورزش ایران رخ خواهد داد، در راستای پاکسازی محیط زیست، گروهی با تشکیل یک کمپین در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند تا پس از این بازی حساس و پرتماشاگر به پاکسازی ورزشگاه بپردازند.


این کمپین #شهرتکانی نام دارد که استارت فعالیت های آن از بازی پرسپولیس و تراکتورسازی است، تیم پنجاه نفره ای با لباس های متحدالشکل هم اکنون در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند تا فرهنگ پاکسازی محیط زیست را به عنوان مسئولیتی اجتماعی معرفی کنند، آنها پس از بازی نیز نایلون هایی در اختیار هواداران دو تیم قرار خواهند داد تا در صورت تمایل به کمک آنها بیایند و ورزشگاه آزادی را از زباله ها پاکسازی کنند.

کمپین #شهرتکانی در صورت پیش نیامدن مشکل و یا مسئله خاصی، روز سه شنبه و در حین برگزاری بازی تیم های استقلال و السد نیز در ورزشگاه آزادی حضور خواهد یافت تا پس از آغاز رسمی فعالیت های خود، به طور جدی آن را ادامه دهند و به تبلیغ رسالت اجتماعی خود بپردازند.