** آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار با لخویا امروز برگزار شد.

، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای دیدار با لخویا آماده میکند تمرین خود را امروز در آزادی برگزار کرد.

گزارش تمرین را در زیر میخوانید:

* اتوبوس پرسپولیس امروز ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه وارد ورزشگاه شد.

* حدود ۵-۴ هوادار بیرون ورزشگاه حضور داشتند.

* ناظر AFC نیز در تمرینات حضور دارد.

* بازیکنان پرسپولیس برای تمرین امروز ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه وارد زمین شدند.

محمود خوردبین سرپرست سرخپوشان در کنار زمین حضور داشت و تمرینات بازیکنان را تماشا میکرد.

* بازیکنان زیر نظر کریم باقری به گرم کردن حرکات کششی پرداختند.

* ۳ دروازهبان پرسپولیس تمرین پاسکاری و کنترل توپ با پا و سپس کنترل توپ با دست را انجام دادند.

* بازیکنان زیر نظر برانکو به دو دسته تقسیم شدند و آقا وسط بازی کردند.

* خوردبین از مترجم برانکو خواست تا از وی سوال کند که خبرنگاران میتوانند تا پایان تمرین در زمین حضور داشته باشند یا خیر که این اجازه به آنها داده شد.

* دروازهبانان جداگانه تمرینات گرفتن توپ از راه دور و پشت دروازه را برگزار کردند.

* بازیکنان به دو دسته تقسیم شدند و تمرین سانتر از روی نقطه کرنر و ضربه سر به سمت دروازه را انجام دادند.

* بیرانوند درون دروازه ایستاد و بازیکنان از نقاط مختلف پشت محوطه جریمه به تمرین ضربات ایستگاهی پرداختند.

* دروازهبانان به نوبت درون دروازه ایستادند و بازیکنان ضربات پنالتی زدند.

* با وجود پایان وقت تمرین و ترک زمین توسط برانکو، بازیکنان همچنان به تمرین ادامه دادند که با تذکر باقری و خوردبین زمین را ترک کردند.