محمد پنجعلی از اساطیر موفق تاریخ فوتبال ایران، که کاپیتان تیم منتخب آسیا، تیم ملی وپرسپولیس بوده است میگوید حمید درخشان همبازی قدیم من بوده وبرایش آرزومند موفقیت هستم اما خوشحالم که علی کریمی سرمربی تیم نفت نشد .
پنجعلی ادامه می دهد رفتن علی آقا به تیم نفت تهران به واقع حیف بود، این تیم زیر ساخت های لازم برای لیگ برتر ندارد وشاید با ترفندهای مختلف اعم از فوتبالی وغیر فوتبالی در لیگ موفق باشد اما حتم بدانید علی کریمی آدمی نبود که بخواهد از ترفندهای غیر فوتبالی بهره ببرد .
پنجعلی در حمایت مجدد از شخصیت علی کریمی ضمن آن که او را به نام "علی آقا" میگوید ونه علی کریمی، او را فاقد توان حضور در حاشیه های غیر فوتبالی دانسته وتوضیح میدهد :این تیم شرایط موفقیت را برای مربی جوانی مثل علی کریمی ندارد، البته ما که نمیگذاشتیم علی عزیز تنها بماند اما به هر حال دوست هم نداشته وندارم که در ابتدای مربیگری او در تیمی کار کند که بعدها از هرچه مربی گری ست تنفر داشته باشد.

پنجعلی درباره حمید درخشان حرف دیگری نزده ودر جواب ما هم میگوید حمید درخشان که هیچ، با او کاری ندارم ولی آرزوی موفقیت برایش دارم، من تنها درباره علی کریمی حرف میزنم، مرد باشخصیتی که امیدوارم در مربیگری هم مثل فوتبالش هم فرصت کار سالم داشته باشد وهمان طور بزرگ ومتمایز از دیگران نشان دهد .