سلام سایت ها وروزنامه های مختلف از گلزن سوریه ای الاهلی زیاد نوشتند اما گویا ما در همان اول بازی غافل شدیم .وگل رو دریافت کردیم . امیدوارم نیمه دوم تیم بتونه جبران کنه و حتی بیش از دو گل بزنه تا در بازی برگشت امیدوار باشه . ومتأسفانه شرایط طوری شده که در هردو بازی میهمان هستیم . بازی در یک کشور عربی به زیان ماست . چرا نباید در کشورهای آسیای میانه با اینها بازی کنیم ؟ اگر در دادگاه بین المللی با توجه به پول عربستانی ها به حق خودمان ( بازی کردن با تیمهای عربستانی در ورزشگاه آزادی ) نرسیم ، باید حداقل بتوانیم در یکی از کشورهای آسیای میانه با آنها بازی کنیم . نه اینکه در جایی که با زمین خودشان هیچ تفاوتی ندارد . به امید پیروزی پرسپولیس