به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، هیات مدیره باشگاه، پیش از ظهر امروز در محل باشگاه تشکیل جلسه داد.


در این نشست مسائل مالی باشگاه در حوزههای مختلف با توجه به گزارش ارائه شده از سوی مدیر عامل مورد بررسی قرار گرفت.


بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی باشگاه در پرونده شکایت باشگاه ترکیهای و سیر تحولات و رویدادها در این ارتباط نیز از مواردی بود که اعضا درباره آن به بحث و گفتگو پرداختند.


هیأت مدیره همچنین به بررسی مسائل مربوط به بازی برگشت مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا پرداخت که باشگاه پرسپولیس میزبانی آن را در مسقط عمان بر عهده خواهد داشت.