علی اکبر طاهری که دو هفته قبل از سمت خود در مدیریت باشگاه استعفا داده بود، در نهایت روز گذشته با این استعفا از سوی وزارت ورزش موافقت شد تا جلسه امروز هیات مدیره به صورت اضطراری برگزار شود.


در جلسه امروز که در غیاب علی اکبر طاهری برگزار شد، جعفر کاشانی، حمیدرضا گرشاسبی، روغنی گلپایگانی و حاجی بیگی حضور داشتند که خروجی آن اعلام سرپرستی حمیدرضا گرشاسبی بود.